Tjänster

Vi gör allt inom schaktarbeten, markanlägg, demolering, skutslagning, m.m

Idag är vi över 8 anställda.

Det här är vad vi gör..

Vi på Jonsson Entreprenad i Själevad utför entreprenadarbeten åt uppdragsgivare inom bygg och anläggning.

Exempel på vad vi gör:
• Pålning
• Träpålning
• Markstabilisering
• Spontning
• Markarbete
• Rivning
• Schaktning
• Markanläggning
• Demolering
• Skutslagning
• Kabelförläggning
• Snöröjning
• Sopning