Företaget

Lars Jonsson Entreprenad

Entreprenadföretaget Lars Jonsson Entreprenad har funnits sedan 1991 och sedan 2006 driver Tomas Jonsson företaget det nu vidare med tjänster inom schaktarbeten, markanläggning, demolering, skutslagning med mera. Vi utför även arbeten inom trä och betongrivningar, pålning och markstabilisering samt spontning.

Idag har Jonsson Entreprenad över 8 anställda och alla medarbetare har kompetens och utbildning med ansvar inom sitt verksamhetsområde.

Våra entreprenadmaskiner

Företaget har utöver grävmaskiner 20-40 ton även hjullastare och maskiner för berg och tunnelskrotning. Till grävmaskinerna finns en hel del utrustning, som 5 st hydraulhammare 2-4 ton, betong och asfaltfräs, markvibro, rototiltar(med gripfunktion), betongcrasher, förlängningsstickor, kranarm och pallgafflar. Jonsson Entreprenad har även tillgång till banddumprar och mindre grävare.

Verkstad för service, underhåll och reparationer

Jonsson Entreprenad har en verkstad på 360 m med bland annat svetsutrustning och travers. Där utförs service och underhåll av maskiner, trailers och redskap. Här utförs även de reparationer som inte går att göra ute på fältet.

Vi tänker på miljön

Vår målsättning är att i framtiden endast ha miljövänliga enheter samt att använda biologiskt nedbrytbara lösningsmedel. Förbrukade oljor och slitdelar lämnas för återvinning eller destruktion. Vi har tät och regelbunden service för att undvika oljeläckage. Förvaring av oljor och bränsle sker i godkända ADR-kärl.

Jonsson Entreprenad är medlemmar i ME (maskinentreprenörerna), SAF och VTG Västernorrland.

Företagsfakta:

Företaget drivs i aktie-bolagsform med Tomas Jonsson som aktieägare .Verksamheten har bedrivits sedan 1991.

Bankförbindelse: Nordea Örnsköldsvik

Försäkring: Samtliga enheter är fullförsäkrade.
Trygg Hansa.