Demolering

Kontakta Jonsson Entreprenad AB när du behöver hjälp med…

Demolering Krossning Rivning

Demolering kan omfatta rivning, håltagning, bilning, ombyggnadsrivning och totalrivning av en byggnad, eller av någon annan konstruktion. Vid demolering av byggnader kan även krossning vara en metod som används. Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Vi på Jonsson Entreprenad har lång erfarenhet av demolering, krossning och rivning.

Vi finns till hands för er i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala

Se fler bilder: