Tjänster

Vi gör allt inom schaktarbeten, markanlägg, demolering, skutslagning, m.m
Idag är vi över 8 anställda.

Det här är vad vi gör

Vi på Jonsson Entreprenad i Själevad utför entreprenadarbeten åt uppdragsgivare inom bygg och anläggning.

Exempel på vad vi gör:
 • Pålning
 • Träpålning
 • Markstabilisering
 • Spontning
 • Markarbete
 • Rivning
 • Schaktning
 • Markanläggning
 • Demolering
 • Skutslagning
 • Kabelförläggning
 • Snöröjning
 • Sopning