Pålning

Kontakta Jonsson Entreprenad AB när du behöver hjälp med…

Pålning Träpålning

Pålning används i samband med byggnad av hus, vägar, järnvägar, broar och andra anläggningsarbeten för att överföra last från ovanliggande konstruktion förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar eller berg. Vi på Jonsson Entreprenad AB utför även renovering av pålning samt nya pålningar av såsom träpålning eller stålrörpålar.

Markstabelisering/markförstärkningför väg och järnväg mm.

Vi utför även spåntning av stål och träspont.

Referenser
  • Peab.
  • Ncc
  • Svevia
  • Örnsköldsviks Kommun
  • Kramfors Kommun
  • Privata bryggor/ kajer

Vi finns till hands för er i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala

SE FLER BILDER: