Kabelförläggning

Kontakta Jonsson Entreprenad AB när du behöver hjälp med…

Kabelförläggning

Vad menas med Kabelförläggning?

Kabelförläggning är en starkströmsanläggnings utförande som ska vara anpassat till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning. Vid kabelförläggning av kabel kan detta säkerställas genom ett till rådande förhållanden anpassat utförande, en anpassad förläggningsplats eller särskild anordning som skyddar mot skada genom bl a mekanisk påverkan. Denna standard ger anvisningar om kabelförläggning i mark.

Vi finns till hands för er i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala