Schaktning

Kontakta Jonsson Entreprenad AB när du behöver hjälp med…

SchaktningSpontning

Schaktning är en central del av markarbetet vid anläggning av tomt och uppförande av hus. Schaktning går först och främst ut på att göra i ordning en plan yta med fast mark för grunden.

Begreppet spontning stöter man ofta på om man talar om schakt och schaktarbeten. Men vad är spontning? Spontning, är en stödkonstruktion, vanligtvis av stål, betong, trä eller HD-polyeten och används för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten.

Vi finns till hands för er i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala